Pro spolupracující organizace

Chceme vytvořit síť biobchodů a organizací (v Praze) zabývající se zdravím a podporou přírody, na které se členové klubu budou obracet, jako na ověřené organizace s kvalitními produkty.

Spolupracující organizace získávají (kromě dobrého pocitu) nové zákazníky, jsou uvedeny na www stránkách časopisu jako doporučované organizace, jejich akce jsou uváděny do kalendáře časopisu (na webu), získávají 10% slevu na "inzerci" v časopisu apod.

Pokud chcete s námi spolupracovat, napište na ZDE

 

 

  • členové spolku se při uplatňování slevy prokazují průkazkou klubu (vzor průkazky vpravo), která je zezadu označena razítkem spolku a podpisem předsedou spolku
  • místo poskytující slevu je označeno (většinou na vstupních dveřích) textem "sleva na dotek"