Poslední číslo
Poslední číslo
O spolku
O spolku
O spolku se můžete dozvědět více

Časopis

Pro informovanost veřejnosti o zdravém životním stylu a přírodě začal vycházet od roku 2014 (od 1.10.2014)  časopis NA DOTEK. 

Je to spolkový magazín pro celou rodinu plný informací, zajímavostí a zábavy vycházející 4x do roka. Evidenční číslo: MK ČR E 21775.

Od 30.12.2022 je vydávání tohoto periodika přerušeno